0

Polish Festival 2020

 

This year the Polish Festival returns to Lower Hutt on Sunday 19 April 2020. With the support of Creative Communities New Zealand as part of Hutt City, we have secured a large indoor space at Walter Nash Centre in Taita, Lower Hutt. We also thank The Embassy of the Polish Republic for their continued support.

The Polish Festival is about celebrating our culture, and sharing all things Polish with the broader community. We
are therefore seeking Polish cultural groups, individuals and businesses who would like to participate in this year’s
festivities through performances, exhibits or market stalls. You do not have to be of Polish descent: as long as your group or product has a Polish theme you are welcome to join in.

If you wish to be part of this festival or would like to know more, please make contact with the festival coordinator,
Irena Lowe on 022 677 8450 or irena@lowenz.com. Stallholder enquiries should be directed to Helena Fagan on 027 839 7687 or hjfagan@gmail.com.

 

0 0

,,1939. Pamięć i przesłanie” (1939 Memory and Message)

 

Polska ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie z przedstawicielami

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Spotkanie będzie miało miejsce w Domu Polskim w Wellingtonie

257 Riddiford St, Newtown, Wellington.

*,,1939. Pamięć i przesłanie” – miniatura filmowa przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Swoje przejmujące historie związane z czasem trwania tego straszliwego konfliktu opowiadają świadkowie historii. Przedstawiciele powojennego pokolenia reprezentowani są przez osoby, dla których pamięć wojny niesie obowiązek przyjęcia właściwej postawy w życiu codziennym. Spoiwem dla narracji jest wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

*Wystąpienie Dyrektora Muzeum dr Karola Nawrockiego „ W obliczu dwóch totalitaryzmów. Polska i Polacy w czasie II wojny światowej”.

*Waldemar Kowalski – informacja o możliwości, jak i trybie przekazywania pamiątek, a także o roli i wykorzystaniu historii mówionej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

*Wystąpienie dr hab. Karola Polejowskiego ,,Los dzieci sowieckich deportacji” – temat poświęcony historii polskich dzieci zesłanych po wrześniu 1939 r. w głąb Związku Sowieckiego, które to często osierocone znalazły schronienie m.in. w Afryce, Indiach, w Nowej Zelandii i w Meksyku.

Wstęp jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie przybycia: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 (The event is a Polish language event but for our non-speakers please view the translation of the message from the Embassy of the Polish Republic below).

The Embassy of the Republic of Poland  cordially invite everyone to a meeting with representatives of the Museum of the Second World War in Gdańsk.

The meeting will take place at the Polish House in Wellington (257 Riddiford St, Newtown, Wellington).

The program of the meeting includes:

* ,, 1939. Memory and message ”- a film miniature prepared by the Museum of the Second World War in connection with the 80th anniversary of the outbreak of World War II.

Witnesses of history tell their moving stories related to the duration of this terrible conflict. Representatives of the post-war generation are represented by people for whom the memory of war carries the obligation to adopt the right attitude in everyday life. The narrative for the narrative is the statement of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

* Speech by the Museum Director Dr. Karol Nawrocki “In the face of two totalitarianisms. Poland and Poles during World War II. “

* Waldemar Kowalski – information about the possibility and mode of transmitting souvenirs, as well as about the role and use of oral history at the Museum of the Second World War in Gdańsk.

* Speech by dr hab. Karol Polejowski, “The fate of the children of Soviet deportations” – a topic dedicated to the history of Polish children who were deported after September 1939 to the depths of the Soviet Union. in Africa, India, New Zealand and Mexico.

Admission is free. Please confirm your arrival: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

0