Events Calendar

Kliknij niebieski tekst, aby zobaczyć więcej informacji / Click on blue text to see more details

Niedziela, 2 października 2022, 11:00 – 16:00, St Bernards College, Waterloo Road, Lower Hutt: Polski Festiwal Sunday, 2 October 2022, 11 am – 4 pm, St Bernards College, Waterloo Road, Lower Hutt: Polish Festival

Niedziela, 30 października 2022, 10:00 – 15:00, Bunnings Warehouse, Lyall Bay: Stoisko z kiełbaskami – zbiórka funduszy na El Rancho (do potwierdzenia)

Sunday, 30 October 2022, 10am – 3pm, Bunnings Warehouse, Lyall Bay: Sausage Sizzle fundraiser for El Rancho (to be confirmed)

 Niedziela, 30 października 2022, 16:00, Penthouse Cinema, Brooklyn: Wieczór filmowy – zbiórka funduszy na Dom Polski  Sunday, 30 October 2022, 4pm, Penthouse Cinema, Brooklyn: Movie & Meal night fundraiser for Dom Polski Fund
 Sobota, 19 listopada 2022, 11:00-17:00, Dom Polski: Jarmark Świąteczny  Saturday, 19 November 2022, 11am-5pm, Polish House: Christmas Market