Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Nasz Cel

Celem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) jest:

  • Wspieranie i rozszerzanie przyjaźni i porozumienia pomiędzy Polakami in Nowozelandczykami
  • Wspieranie i rozszerzanie polskiej kultury
  • Pomoc polskim invalidom, wdowom i sierotom
  • Utrzymywanie kontaktów i kooperacja z organizacjami i socjalnymi instytucjami – poskimi i nie polskimi – o podobnych celach

Nasza Działalność

SPK organizuje liczne imprezy łącznie z obchodami dnia ANZAC 25-go kwietnia, Polskiego Narodowego Święta Niepodległości 11-go listopada. Uroczysty obiad byłych kombatantów organizowany jest w sierpniu każdego roku.

Kto może być członkiem

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba spełniająca jeden z następujących warunków:

  • Była przynależność do Free Polish Armed Forces
  • Polak, który brał udział w walce o niepodległość Polski
  • Osoba polskiego pochodzenia, która aktywnie działa na rzecz niepodległości Polski i naszego stowarzyszenia

Kontakt

President: Marian Ceregra
Address: PO Box 2141
Wellington
New Zealand
Email: SPK@polishcommunity.org.nz

Nasza Historia

SPK zostało założone w roku 1950 przez polskich byłych żołnierzy (kobiet i mężczyzn) Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy przybyli do Nowej Zelandii po zakończeniu II wojny światowej. Stowarzyszenie jest również członkiem Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z siedzibą w Londynie.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 22 Maja 2011

Rocznica zakończenia Bitwy o Monte Casino (19 Maja 1944) została uczczona odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Polskim Domu w Wellington w dniu 22 Maja 2011 roku. Ceremonia była zorganizowana przez przez nasze stowarzyszenie i jej prezydenta Mariana Ceregre. Ambasador Polski pani Beata Stoczyńska odsłonęła tablicę upamiętniającą polskich osiedleńców w Nowej Zelandii, którzy wzięli udział w różnych rejonach II wojny światowej. Wspomnieniami z tych trudnych lat podzielili się pan Andrzej Matuszewski, pani Stefania Sondej i państwo Halina i Wolfgang Passl.

 

Napis na tablicy:
Ku wiecznej pamięci ponad 280 żołnierzy, którym przyszło żyć w Nowej Zelandii, z dala od Polski, za którą walczyli w Kampanii Wrześniowej, Narwiku, Bitwie o Anglię, obronie Tobruku, Bitwie o Monte Casino, Bolonię, Ankonę, Faleise, Wilhelmshaven oraz żołnierzom Armii Krajowej, zesłańcom na Syberię i więźniom obozów koncentracyjnych. Cześć ich pamięci!