Polish Cookbook / Polska Kuchnia

Stowarzyszenie Polaków zamierza zredagować i wydać książkę kucharską i zwraca się z prośbą do wszystkich członków polskiej społeczności o dostarczenie następujących materiałów:

  • Polskich przepisów kulinarnych;
  • Opowiadań, czy anegdot na temat przepisów lub potraw i ich historii;
  • Fotografii lub rysunków dotyczących przepisów, potraw lub ich historii

Prosimy nadsyłać materiały online do association@polishcommunity.org.nz, pocztą na address PO Box 853, Wellington 6140, lub doręczyć osobiście członkowi komitetu. Przepisy powinny być oryginalne/rodzinne i posiadać pozwolenie od właściciela na umieszczenie w książce. Dziękujemy serdecznie!

The Association is putting together a cookbook and asking all Polish community members to contribute:

  • Polish recipes,
  • Stories about the recipes, or other food-related stories or memories,
  • Pictures about the food, stories or memories. This could include, for example, images of the
    people or places that the recipe came from.

Contributions can be sent to association@polishcommunity.org.nz, PO Box 853, Wellington 6140, or handed directly to Association committee members. Please send only original/family recipes, or recipes you have permission to share with us. We’re very excited to see where this project leads.

Małgosia, Hela & Ela