Polska w Twoim domu  / Poland at your home 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach akcji Polska w Twoim domu / Poland at your home organizowany jest konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”. Uczestnicy będą mieli do wykonania prace na wybrany przez siebie temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Prace powinny nawiązywać do projektów online uwzględnionych w przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ RP) ofercie edukacyjno-kulturalnej i historycznej udostępnionej przez poszczególne instytucje.  Wiele z informacji nt. konkursu jest już dostępnych na profilu FaceBook naszej Ambasady.

Do udziału w konkursach zaproszone są dzieci i młodzież polonijna ze wszystkich krajów świata. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: od ukończenia przez dziecko lat 7 do ukończenia lat 13 lat oraz od ukończenia lat 13 do ukończenia 18 lat.

Prace konkursowe będą zgłaszane w trzech kategoriach tematycznych: edukacja, kultura oraz historia.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się lokalnie w Nowej Zelandii. Termin nadsyłania prac do Ambasady do 30 czerwca 2020 r.

Następnie najlepsze prace w trzech kategoriach tematycznych w każdej z kategorii wiekowych (razem 6 zwycięskich prac) zostaną przesłane do Departamentu Polonii i Współpracy z Polakami w MSZ RP. Drugi etap Konkursu będzie polegał na wyłonieniu laureatów przez komisję konkursową złożoną z ekspertów w MSZ. Dla młodszych laureatów przewidziane będą nagrody rzeczowe. Autorzy nagrodzonych prac w starszym przedziale wiekowym zostaną zaproszeni do udziału w programie „Polska jest w Tobie” w 2021 roku na 2 tygodniowy pobyt w Polsce.

W związku z zainaugurowaniem Akcji „Poland at Your Home” i ogłoszeniem Konkursu przez ministra S. Szynkowskiego vel Sęk (załączamy list Pana Ministra) prosimy o zapoznanie się z informacjami o konkursie dostępnymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.gov.pl/dyplomacja/polska-w-twoim-domu), gdzie dostępny jest także Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, innymi załącznikami oraz ofertą edukacyjną.

Prace konkursowe w formatach elektronicznych należy przesyłać pod adres: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl .

List od Ministertwo Spraw Zagranicznych

Otwórz list o konkursie

 

Z poważaniem,

Zbigniew Gniatkowski
Ambassador

Embassy of the Republic of Poland in New Zealand