Thinking My Country 1974 Karol Wojtyła — Pope St John Paul II writing under the pen name Stanislaw Andrzej Gruda

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
When I think my Country – I express what I am, anchoring my roots.
Kia horoia taku porokakī ki ngā wai o tōku ake whenua

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
And this is what the heart tells, as if a hidden frontier ran from me to others,
Pūpu ake i taku manawa me he tauārai e rere atu ana i a au ki tāngata kē atu

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Embracing us all within a past older than each of us;
E tauawhi ai i ngā mea tāukiuki ake i a tātou

z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.
And from this past I emerge when I think my Country, I take her into me as a treasure,
Taku aranga ake ki te ao marama, ka aronui atu ki tōku whenua ka nohoia hei kurupounamu.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
Constantly wondering how to increase it, how to give a wider measure to that space it fills withal.
Huri mārire ana te mahara kia whakanui i tōku ūkaipō

II
Poza mową otwiera się przepaść.
Beyond speech an abyss opens.
Kei tua o te kupu te rua e puare ana

Czy jest to niewiadoma słabości, jakiej doświadczyliśmy w ojcach naszych i dziedziczymy w sobie?
Is the unknown to be found in the weakness which we experienced through our fathers and have ourselves inherited?
Kitea ana te mea ngaro i ō tātou ngoikore, i heke iho ai i ngā mātua?

Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać.
Freedom has continually to be won, it cannot merely be possessed.
Whāia tō mana motuhake, kei ngaro ia i te hau

Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie.
It comes as a gift but can only be kept with a struggle.
He taonga tuku iho, purutia, kia ita

Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne.
Gift and struggle are written into pages, hidden yet open.
He taonga he okenga, e tuhia nei ki ngā whārangi huna e tū puare ai.

Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie
posiadać.
You pay for freedom with all your being, therefore call this your freedom, that paying for it continually you possess
yourself anew.
Mā tō mauri hei utu mō tō mana, whakaara ake tō mauri, hei utu hei rauora mōu

Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok:
Through this payment we enter history and touch her epochs.
Mā te utu mauri anō tātou e tomo ki ngā kōrero tāukiuki me ōna pikonga

Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi co musieli nadpłacać?
Which way runs the division of generations, the division between those who did not pay enough and those who had to
pay too much?
Pēwhea rere ai ngā wehenga reanga, kei ngā kakī hōhonu, kei ngā hāpai ō rānei?

Po której jesteśmy stronie?
On which side are we?
Kei tēwhea taha rānei tātou?

Nadmiar tylu samostanowień czyż nie przerósł sił naszych w przeszłości?
And exceeding in so many self-determinations, did we not outgrow our strength in the past?
Kei runga noa atu aku mahara, kua ekengia rānei ō tātou kaha o muri?

Czyż ciężarów historii nie dźwigamy jak filar, którego pęknięcie nie zabliźniło się dotąd?
Are we upholding the burden of history like a pillar with a crack still gaping?
Ka mau rānei i te toimahatanga o muri me he pou e noho wāhi rua tonu ana?

 

Thinking My Country
was originally prepared to mark the Centenary of Poland’s Regained Independence.
Reprinted to commemorate the 100th anniversary of the birth of
Karol Wojtyła, known as Pope St John Paul II (1920-2005),
and to highlight his New Zealand associations.